2022-24-0153-00066

En hund og en kat efterladt i beboelse

18-04-2023

Skrivelse af 12. oktober 2022 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00105-22).
En hund og en kat blev fundet efterladt i en beboelse. Både hunden og katten var underernærede og forsømte.

Rådet udtalte 18. april 2023:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har hunden og katten derved været udsat for uforsvarlig behand­ling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at en hund og en kat blev fundet i en beboelse den 3. august 2022. Af Politiets anmeldelsesrapport dateret 4. august 2022 (bilag 2) fremgår:

”Lejligheden fremstod rodet og meget uhygiejnisk, idet der lå skrald, afføring og urin på gulvet og på lejlighedens møbler. På badeværelset var der et vindue, der stod på klem. I køkkenet var der en madskål uden mad, men ved siden af var der en vandskål med vand i. Der lå tomme leverpostejs bakker på gulvet i køkkenet.” Den tilhørende fotodokumentation understøtter Politiets beskrivelse.

Hunden og katten blev undersøgt d. 4. august 2022 af en dyrlæge. Følgende fremgår af dyrlægens udtalelse dateret 4. august 2022 (bilag 7):

”…. Schæferhund med ID: … Journal nummer: … Klinisk undersøgelse: Glad hund, urolig. Almentilstand: Undervægtig. Body score 3 af 9. Mangler en del muskelmasse i forhold til ønsket. Hovedet virker stort i forhold til kroppen pga. hans ernæringstilstand. Hud og hårlag: Generaliseret hudproblem. Ingen tegn på lopper. Fedtet pels. Let irritation i øjenomgivelser. Kronisk øregangsbetændelse bilateralt. Hunden er meget generet af øregangsbetændelsen og vi må ikke røre ved ørene. Jeg må ikke engang tage en svaberprøve. Sekretet er gulligt. Huden i øregangen og på indersiden af pinna er fortykket og der er mørkfarvning som følge af kronisk irritation/infektion. Der er alopeci, med mindre pels på bagsiden af pinna bilateral, hvor hunden har kløet ørerne pga. øregangsbetændelsen. Poterne mangler pels mellem trædepuderne og huden er let irriteret. Det ligner han slikker i dem. Værst på forpoter. Huden generelt på hunden er træls og fedtet. Det ligner en hund med atopi, som ikke er under kontrol.

Hjerte og lunger (auskultation), puls og slimhinder: Normal

Tænder og mundhule: Normal

Fordøjelsessystem: Normal

Urin- og kønsorganer: Normal”
 …
”Rød langhåret kat fra samme ejer som …, ukendt navn, kastreret hankat. Øremærket, men kan ikke aflæse den ved konsultationen. Journal nummer: … Klinisk undersøgelse: Virker frisk, æder godbidder i konsultationen. Almentilstand: Undervægtig. Body score 3 af 9, Langhåret så kan ikke vurderes visuelt. Hud og hårlag: Ingen tegn på lopper. Bilateral kronisk øregangsbetændelse. Mikroskopi af ørepræparat: Ingen øremider fundet. Venstre: Kokke-bakterier og få svamp. Højre: Svamp.

Hjerte og lunger (auskultation), puls og slimhinder: Normal. Tænder og mundhule: Let tandsten.

Fordøjelsessystem: Normal

Urin- og kønsorganer: Normal

Bevægelsessystem: Normal”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst én gang om dagen.

Ved at være bragt i en tilstand med underernæring og kronisk bilateral øregangsbetændelse, samt ved over en periode at være efterladt under uhygiejniske forhold i en beboelse, som bærer præg af, at dyrene udelukkende har opholdt sig indendørs i beboelsen i længere tid, finder Rådet, at den pågældende hund og den pågældende kat har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at hunden og katten, ved at være bragt i en tilstand med underernæring og kronisk bilateral øregangsbetændelse samt over en periode efterladt under uhygiejniske forhold som beskrevet, herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3, ved i en længere periode som ejer af en schæferhund og en rød langhåret, kastreret hankat, at have udsat dyrene for grovere uforsvarlig behandling og undladt at behandle dem omsorgsfuldt, herunder huse og passe dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet dyrene over en længere periode var efterladt indelukket under uhygiejniske forhold i en 1. sals lejlighed, til dels uden foder og vand og med dyrenes ekskrementer på gulvet, ligesom begge dyr fremstod underernærede og med kronisk bilateral ørebetændelse, alt hvorved dyrene blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 15.000 kr.