Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om udklemning af corpus luteum hos kvæg

Dato for udgivelse 03-01-1990

Veterinærdirektoratet har på baggrund af en henvendelse fra Praktiserende Dyrlægers Organisation (PDO) anmodet Det Veterinære Sundhedsråd om at vurdere, hvorvidt en regelret udført udklemning af corpus luteum kan betragtes som en faglig forsvarlig metode til brunstfremkaldelse hos kvæg.
Rådet har afgivet følgende udtalelse:

'Udklemning af det gule legeme (corpus luteum) har i de sidste 60 år været anvendt som et middel til at fremkalde brunst hos køer.

Indgrebet består i, at man via en rektal eksploration (endetarmsundersøgelse) fjerner det gule legeme fra æggestokken, og lader det synke ned i bughulen, hvor det efterhånden opløses eller indkapsles. Ved en prostaglandinbehandling undergår det gule legeme en såkaldt tilbagedannelse, der er identisk med de fysiologiske forhold.

Det gule legeme har en ganske betydelig blodforsyning fra æggestokken og en fjernelse vil altid medføre en ukontrollabel blødning af forskellig størrelse fra det krater, hvorfra det gule legeme blev fjernet. Blødningens omfang kan være betydelig og fremkalder ofte forstyrret almenbefindende, hvor koen har nedsat æde- og drikkelyst, og hvor den har tendens til at sætte mælken. I sjældne tilfælde kan indtræde forblødning.

Ud over at forårsage blødning og forskellig grad af forstyrret almenbefindende, vil udklemning også medføre en beskadigelse af æggestokken og blødningen kan efterhånden forårsage, at der opstår en sammenvoksning mellem æggestok og æggeleder og dermed opstår der vedvarende sterilitet.

De nævnte blødninger og de sammenvoksninger, der fremkommer omkring æggestok og æggeleder finder aldrig sted ved behandling med prostaglandin.

På grundlag af ovennævnte forhold herunder ofte helt unødvendige smerter, kan udklemning af corpus luteum ikke længere betragtes som værende en faglig korrekt behandling til fremkaldelse af brunst hos kvæg og den bør ikke udføres af hverken dyrlæge eller inseminør.'