Udtalelse vedrørende brug af næsebrems/næseklemme på heste

Dato for udgivelse 19-08-1994

Det Veterinære Sundhedsråd er blevet anmodet om en udtalelse vedrørende brug af næsebrems/næseklemme på heste i forbindelse med læsning, transport og aflæsning. Rådet har i den anledning udtalt:

En hest med pålagt næsebrems vil være tilbøjelig til at stå fikseret til stedet og vil dermed være meget vanskelig at få i bevægelse. Under forsøg på at bevæge hesten, f.eks i forbindelse med læsning, vil hesten være udsat for smerte og væsentlig ulempe.

Læsning med pålagt næsebrems er således uforsvarlig og tillige uhensigtsmæssig. Tilsvarende er det uforsvarligt at transportere heste med påsat næsebrems.

Rådet vil betegne forholdet som overtrædelse af dyreværnslovens § 1. Endvidere henvises til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964, § 12 a.

 

Det Veterinære Sundhedsråd