Udtalelse om brug af talje ved fødselshjælp

Dato for udgivelse 08-11-1995

Anvendelse af taljetræk ved forløsning giver mulighed for at udøve et voldsomt og ukontrollabelt træk, hvilket meget let kan påføre moderdyr og kalv skade og dermed udsætte dem for smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Uanset, om forløsningen udføres af en dyrlæge eller lægmand, eksisterer der en betydelig risiko for dyreværnsmæssigt uforsvarlig behandling.

Rådet finder således, at anvendelse af talje som hjælpemiddel ved fødselshjælp er omfattet af forbudet om anvendelse af kraftmaskiner, jf. dyreværnslovgiv-ningen (lovbekendtgørelse nr. 335 af 8. juli 1983, § 3, nr. 5, jf. nugældende dyreværnslovs § 32 stk. 2, 2. punktum).

 

Det Veterinære Sundhedsråd