Udtalelse om afhorning af kalve

Dato for udgivelse 25-03-1999

Det Veterinære Sundhedsråd har i en politisag den 24. marts 1999 afgivet følgende udtalelse (gengives her i anonymiseret form), som man finder, vil kunne være af interesse for praktiserende dyrlæger og deres klienter:

Rådet udtalte:

Af politirapporten samt kredsdyrlæge…’s erklæring af… fremgår det, at sigtede… (en landmand, red.) har afhornet 3 kalve uden bedøvelse. Sigtede har ved sin handlemåde udsat dyrene for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlige ulempe.

Såfremt kalvende på afhorningstidspunktet var under 3 mdr. gamle, vil Rådet betegne forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr jf. dyreværnslovens § 1, § 2 samt § 1, stk. 2, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr.

Såfremt kalvene på afhorningstidspunktet var over 3 mdr. gamle, vil Rådet betegne forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr jf. dyreværnslovens § 1, § og § 14, stk. 1, samt § 1, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr samt § 4, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, litra e, i lovbekendtgørelse nr. 492 af 28. juni 1990 om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning m.v. …”

 

Det Veterinære Sundhedsråd