Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om indgroede hjørnetænder hos orner

Dato for udgivelse 11-04-2003

Igennem de senere år har Rådet behandlet gentagne sager, hvor unormal vækst af hjørnetænder hos orner har resulteret i dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold.

Situationen har typisk været den, at ornen er sendt til slagtning, hvor det ved det levende syn eller i forløbet af den slagtemæssige proces konstateres, at én eller flere hjørnetænder igennem længere tid er vokset unormalt med indtrængen i læber, kind, tandkød eller kæbeknogle. I nogle tilfælde har den unormale vækst af en hjørnetand ikke været direkte synlig, idet væksten har været skjult af læber og kind, hvilket har været begrundelsen for, at tilstanden ikke er konstateret på et tidligere tidspunkt. Rådet er imidlertid af den opfattelse, at tilsynspligten med orner, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2, også bør omfatte kontrol af unormale forhold vedrørende vækst af hjørnetænder, herunder manglende synlighed af hjørnetænder hos orner. Orner med normal vækst af hjørnetænderne har på et tidligt tidspunkt synlige hjørnetænder.

 

Det Veterinære Sundhedsråd