Udtalelse om reproduktionsrelateret ultralydsscanning hos grise, drøvtyggere og heste foretaget af lægmand

Dato for udgivelse 21-12-2006

Reproduktionsrelateret ultralydsscanning hos grise, drøvtyggere og heste gennemføres typisk enten ved indførelse af scannerens lydhovede i endetarmen (transrektal scanning) eller udvortes via huden (transcutan scanning).

Indføring af hånden eventuelt sammen med  et instrument i endetarmen er et indgreb, der altid indebærer en risiko for at påføre dyret smerte eller en beskadigelse af tarmen. Indgrebet indebærer således klare dyreværnsmæssige risici, hvorfor Rådet finder, at en sådan transrektal scanning kun må foretages af dyrlæger.

Rådet finder ikke, at reproduktionsrelateret transcutan scanning indebærer dyreværnsmæssige risici, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2, hvorfor transcutan ultralydsscanning kan udføres af lægmand.

Rådet er vidende om, at en eventuel patologisk ansamling i børen kan fejltolkes som en positiv drægtighedsdiagnose ved transcutan scanning udført af lægmand, men Rådet finder ikke, at en sådan eventuel fejltolkning umiddelbart indebærer et dyreværnsmæssigt problem, så længe dyret i øvrigt er klinisk upåvirket. 

 

På vegne af Rådet

Ove Svendsen
formand