Udtalelse om patteamputation på køer udført af dyrlæger og lægmand

Dato for udgivelse 28-11-2014

Udtalelse af 28. november 2014 erstatter tidligere udtalelse af 3. april 2007 om amputation af patter på køer udført af lægmand.

På baggrund af en konkret sag, finder Rådet anledning til at revidere Rådets udtalelse af 3. april 2007 om amputation af patter på køer udført af lægmand.

Rådet udtalte sig oprindeligt på baggrund af spørgsmål fra Fødevarestyrelsen, der oplyste, at der under Regionernes besøg i kvægbesætninger i et stigende omfang kunne iagttages køer, hvor landmanden selv havde foretaget patte-amputation. Fænomenet var tilsyneladende især udbredt i besætninger med økologisk drift, hvor amputation benyttes som alternativ til medicinsk behandling med antibiotika. Indgrebet foretoges iflg. det til Fødevarestyrelsen oplyste ved at amputere den nederste del af pattespidsen lige over den indvendige lukkemuskel.

Udtalelsen af 3. april 2007 konkluderede, at amputation af pattespids hos kvæg var et operativt indgreb, der uden en forudgående sedation og analgesi ville påføre dyret en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.
Undladelse af en forudgående sedation og analgesi ville derfor efter Rådets opfattelse være i konflikt med dyreværnsloven.
Denne vurdering er stadig gældende, men Rådet finder det vigtigt at præcisere, at en ren sedation af dyret inden indgrebet ikke kan stå alene. De valgte lægemidler skal efter Rådets opfattelse besidde såvel de nødvendige sedative som de analgetiske egenskaber for at leve op til bestemmelserne om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder således ikke, at lægmands amputation af pattespidsen på køer er i overensstemmelse med dyreværnslovens bestemmelser om, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Det Veterinære Sundhedsråd