Aflivning med pentobarbital ved ip injektion uden forudgående bedøvelse

Dato for udgivelse 17-12-2015

Rådet rettede 17. december 2015 henvendelse til Fødevarestyrelsen:

Rådet er blevet opmærksomt på, at intraperitonel aflivning med pentobarbital, uden forudgående bedøvelse stadig anvendes i visse tilfælde, ved aflivning af katte og andre små kæledyr som kaniner, marsvin, hamster o.a. Proceduren anvendes af nogle dyrlæger i praksis og af lægmand i forbindelse med indfangning og aflivning af vildkatte.

Rådet finder umiddelbart denne procedure dyreværnsmæssig betænkelig og ikke tidssvarende og kunne derfor ønske, at der kom fokus på ’’smertefri aflivning” hos de praktiserende dyrlæger og de personer, der varetager aflivning af vildkatte for kommunerne.

De i lægemiddelkataloget registrerede Pentobarbitalopløsninger til euthanesi har en pH på 10-11. Intraperitonel applikation af disse vil derfor medføre kraftig irritation, give markant inflammation og være forbundet med smerte. Af disse årsager bør Pentobarbital kun appliceres intraperitonelt efter forudgående anæstesi. Alternativt kan injektionen, om muligt, gives strikt intravenøst.

Det er Rådets opfattelse, at lovgivningen angående lægmands aflivning af herreløse katte er uklar og at der umiddelbart er regelkollision.

Ved medikamentel aflivning foretaget af lægmand bør kaskadereglen overholdes, således at der anvendes et af de i lægemiddelkataloget registrerede produkter. Vildkatte bliver oftest indfanget i fælder og aflivet ved injektion i et ’’tvangsbur”. Ud over det dyreværnsmæssige aspekt, der er i en aflivning uden forudgående anæstesi, vil en forudgående anæstesi også tillade at ’’kattefangeren” har mulighed for bedre at undersøge, om den indfangede kat er id-mærket eller om der er tegn på at den har diende afkom.

En lovliggørelse af at ’’kattefangere”, under en dyrlæges kontrol og ansvar, kan anvende et anæstesimiddel til i ft inden euthanesi, anbefales.

Såfremt det ønskes, uddyber Rådet gerne ovenstående.