Anvendelse af tyrering forsynet med kæde og bolte på kreaturer

Dato for udgivelse 13-05-2015

Rådet blev af Fødevarestyrelsen anmodet ved skrivelse af 13. november 2014 om at besvare spørgsmål vedrørende anvendelse af tyrering med påsat kæde og bolte på kreaturer.

Rådet udtalte:

Spørgsmål 1:

Anser rådet isætning af tyrering eventuelt med kæde og jernbolte i næsen på køer eller kvier med det formål at forebygge uheldig adfærd såsom at smide med foderet for forsvarlig behandling af dyr?

Svar ad 1:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Isætning af en tyrering forsynet med kæde og jernbolte, alene med det formål, at kreaturer med en adfærdsforstyrrelse, der betyder, at de ved hovedkast bagover spilder foder, skal påføre sig selv en smerte, er efter Rådets opfattelse ikke en praksis, der tager hensyn til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov, og de beskyttes netop ikke bedst muligt imod smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere en sådan praksis som uforsvarlig behandling af dyr.

Det Veterinære Sundhedsråd