Historisk udtalelse af 14. oktober 1997 om levering af svin med store navle- eller lyskebrok til slagtning

Dato for udgivelse 14-10-1997

Det synes ikke længere at være almindeligt at lade grise med navle- eller lyskebrok operere før opfodring. Dette kan medføre dyreværnsmæssigt betænkelige situationer, idet brokket under opvæksten kan opnå meget betydeligt omfang og hæmme grisens bevægelse i varierende grad, ligesom huden over broksækken ved slid mod underlaget og ved stifællers bid og tråd kan blive stærkt læderet.

Den dyreværnsmæssige vurdering af brok er vanskelig. Selv store brok er ikke nødvendigvis forbundet med smerter eller gener for grisen. I andre tilfælde opstår imidlertid komplikationer som indeklemning, bughindebetændelse, hæmning af grisens bevægelse, sårdannelser på broksækken o.a., der kan medføre dyreværnsmæssigt betænkelige situationer.

Efter indgående drøftelser har Det Veterinære Sundhedsråd besluttet at vurdere de forelagte sager vedr. store brok efter følgende kriterier:
Grise, hvor broklidelsen medfører dårligt almenbefindende og væksthæmning, bør aflives og ikke fedes op til slagtning. Også grise med tydeligt besværet bevægelse og omfattende hudlæsioner på broksækken bør aflives eller slagtes, før de når sædvanlig slagtevægt. Grise med store brok bør desuden isoleres i sygesti, da de er stærkt udsatte for stifællers bid, tråd, puf og stød. Også i udleveringsfolden bør grise med store brok isoleres i særligt aflukke, og da det kan være vanskeligt for vognmanden at opdage brokhævelsen under læsningen, bør leverandøren give meddelelse om, at leverancen indeholder een eller flere grise med brok.
I enkelte af de sager, der har været forelagt for Sundhedsrådet, har leverandøren erkendt, at han ikke har opdaget brokket. Rådet vil vurdere dette som skærpende omstændighed, idet der foreligger tilsidesættelse af tilsynspligten, jf. dyreværnslovens § 3 stk. 3, første punktum.
Hvad angår selve transporten til slagteriet finder Sundhedsrådet, at vognmanden har opfyldt sine forpligtelser, hvis grisen transporteres adskilt.

I forbindelse med anmeldelse bør dyrlægerne ved veterinærkontrollen så nøje som muligt beskrive de kliniske symptomer, herunder graden af bevægelseshæmning, ligesom det er vigtigt for rådets vurdering, at der foreligger fotooptagelser af grisen.

 

Det Veterinære Sundhedsråd