Historisk udtalelse af 23. september 2005 om aflivning af ål

Dato for udgivelse 23-09-2005

Spørgsmål:
Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt aflivning af ål ved frysning kan anses som en dyreværnsmæssig forsvarlig metode.

Svar:

Det fremgår af dyreværnslovens § 13, at den, der vil aflive dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning af ål ved frysning er ikke en hurtig metode. Det kan desuden ikke afvises, at metoden er stressende for dyret. Aflivning ved dekapitering med et skarpt instrument efterfulgt af knusning af det afskårne hoved i for eksempel en kværn eller kødhakker er en hurtig metode, der tillige opfylder kravet om, at metoden er så smertefri som muligt. Knusning af det afskårne hoved findes nødvendig, idet der er vidnesbyrd om, at der er målt elektroencefalografisk hjerneaktivitet i op til 13 minutter efter dekapitation, og at der er set reaktioner i afskårne hoveder af ål i op til 30 minutter efter dekapitation.

På vegne af Rådet

Ove Svendsen
formand