Nyhedsbrev 12. oktober 2023

Efter 10 års virke i Det Veterinære Sundhedsråd ophørte praktiserende dyrlæge Sten A. Larsens beskikkelse som medlem af Rådet d. 31. maj 2023. Sten A. Larsen blev i 2013 beskikket af ministeren grundet sit særlige kendskab til produktionsdyr. Sten A. Larsen har blandt andet via sit mangeårige virke i svine- og kvægpraksis i høj grad bidraget til Rådets udtalelser. Sten A. Larsen har med sin store faglige indsigt i sit virke som medlem af Rådet bidraget til at nuancere og højne niveauet og samtidigt bevare kontinuiteten i Rådets besvarelser. 

Praktiserende dyrlæge Hanne Lerche Voogd er pr. 8. september 2023 beskikket for en 4-årig periode som medlem af Det Veterinære Sundhedsråd af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen. Hanne Lerche Voogd er beskikket grundet sit særlige kendskab til produktionsdyr, her blandt andet ca. 30 år som praktiserende dyrlæge i stordyrspraksis. Hanne Lerche Voogd blev dyrlæge i 1991 og master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen i 2016.

Læs mere om Rådets medlemmer her

Det Veterinære Sundhedsråd nedsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeren skal ved sammensætningen af Rådet så vidt muligt sikre, at der blandt Rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der er af særlig betydning for løsning af de opgaver, der er henlagt til Rådet. Det Veterinære Sundhedsråd består af 6 medlemmer, der har en veterinærvidenskabelig uddannelse. Medlemmerne udnævnes af miljø- og fødevareministeren for 4 år ad gangen. Københavns Universitet indstiller 4 medlemmer, heraf 3 medlemmer med forskningsbaseret veterinærvidenskabelig indsigt indenfor henholdsvis patologi, klinisk veterinærmedicin og farmakologi og 1 medlem med særlig viden om hold af særlige dyr. Den Danske Dyrlægeforening indstiller 2 medlemmer, der er praktiserende dyrlæger med særligt kendskab til henholdsvis produktionsdyr og familie- og hobbydyr.

 

Medlemmer af Det Veterinære Sundhedsråd
Det Veterinære Sundhedsråd pr. 8. september 2023