Nyhedsbrev 9. januar 2024

Godt nytår!

Rådet har i 2023 fået forelagt 171 sager, som fordeler sig således:

Sagstype Antal
Heste 9
Kvæg 14
Svin 96
Hunde og katte 11
Får og geder 6
Andre dyr 3
Blandede besætninger 4
Sager vedr. dyrlægers virksomhed 3
Diverse 3
Høringer 22
I alt 171

Rådet finder anledning til at bemærke, at såvel kompleksiteten i sagerne, som omfanget af sagsmaterialet i de enkelte sager er stigende.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.  

Rådet har netop offentliggjort nedenstående sager på Rådets hjemmeside: 

Heste

Tre heste fodret utilstrækkeligt

Kvæg

Kvier med klovbrandbyld opholdt sig blandt andre artsfæller

To stude med utilstrækkelig afhorning

Ko, halt efter klovbeskæring og transporteret levende til slagteri

Køer med indgroede horn

To køer med yverbetændelse

Svin

Svin med sår på stort navlebrok - opstaldet i produktionssti

Slagtesvin med sår på navlebrok transporteret

Slagtegris med sår på stort brok - transporteret separeret fra de andre dyr

Slagtesvin havde multiple mærker og blødninger på kroppen efter slag

Ved transport af smågrise til samlested var 13 uegnede til transport

Svin med halebid transporteret

Fire slagtesvin med slagmærker på ryggen

Slagtegris med blodøre blev transporteret til slagteri

Manglende håndtering af søer med skuldersår og klovinfektion

Slagtesvin tildelt 13 slag i hovedet med tatoveringshammer

To slagtesvin havde slagmærker på ryggen

To magre og smertepåvirkede svin - flere polte gik uden tørt leje

Syge eller tilskadekomne svin blev ikke håndteret

To slagtesvin med mærker efter slag leveret til slagteri og fire syge svin var mangelfuldt behandlet i besætningen

Slagtesvin overset og klemt ihjel under aflæsning af sættevogn

To slagtesvin med slagmærker på ryggen

Syge svin i frilandsbesætning blev ikke håndteret korrekt

Økologisk svinebesætning med syge og tilskadekomne svin der ikke blev behandlet

Grise med inficerede halesår og/eller halthed transporteret til slagteri

Svin med rektalprolaps blev transporteret til slagteri

Slagtesvin springhalt ved ankomst til slagteriet - var ikke adskilt fra de andre svin under transporten

Gris fik trynen i klemme under hævning af etage - idet ventilationsskodderne på lastbilen var åbne

Tre svin med komplicerede navlebrok gik i insufficient indrettet sygesti

Svin med mærker efter slag transporteret til slagteri

Døde og syge svin, samt svin der var opstaldet under dårlige forhold

Syge eller tilskadekomne svin blev ikke håndteret

Svin med navlebrok med sår på undersiden af broksækken

Slagtegris med halebid - transporteret separeret fra øvrige grise

Slagtesvin fik delvis amputeret nederste del af forben på transportvogn

Svin med navlebrok med åbent sår på broksækken blev transporteret til slagteri

Slagtesvin med ældre endetarmsprolaps transporteret – var ikke separeret under transporten

Smågrise tilskadekomne efter spring fra øverste dæk på transportvogn

Hunde og katte

Hundehvalp aflivet ved drukning

Kat aflivet ved afhugning af hovedet med økse

Ældre hund med mammaetumor

Dyrlægers virksomhed

Manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved kastration af hund

Generelle udtalelser

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Rådets reviderede udtalelse af 1. oktober 2013 om svin med rektalprolaps

Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer

Rådets udtalelse af 1. marts 2011 vedrørende Overnatning, opstaldning og fremdrivning af svin på slagterier.