Nyhedsbrev 27. juni 2024

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af politi, anklagemyndighed, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og Fødevarestyrelsen. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.  

Rådet har netop offentliggjort nedenstående sager på Rådets hjemmeside: 

Andre dyr

Kongepyton sultet ihjel

Tolv prydfugle i bure opbevaret i uopvarmet lagerhal sultet og tørstet ihjel

Hunde og katte

To katte misligholdt - overdraget til dyreværnsorganisation

Hund sparket

Kvæg

Mange kreaturer døde - antageligt som følge af sult og tørst

Heste

Magre heste med ektoparasitter

Svin

Utilstrækkelig håndtering af syge svin samt utilstrækkelig indretning af sygestier

Syv grise mangelfuldt håndteret i besætning

Seks grise håndteret mangelfuldt

Fire syge grise mangelfuldt håndteret i besætningen

Otte syge eller tilskadekomne søer var mangelfuldt/ikke håndteret i besætningen

Seks svin mangelfuldt håndteret

Gris havde mærker efter slag på ryggen ved levering til slagteri

Slagtegris med nekrotisk halesår med vævstab transporteret til slagtning

Springhalt so gik i sygesti

Manglende håndtering af gris, der var støtte-/springhalt på et bagben

En springhalt gris og en gris med udposning ved navlestedet med sår på - konstateret ved kontrolbesøg

To grise med udposning på navlestedet med sårdannelse samt en slinger gris - ikke behandlet sufficient

Gris med sår på udposning ved navlestedet blev transporteret til slagteri

Tre grise med sår på broksæk i en besætning - to ikke sufficient håndteret

Tre slagtegrise, ikke aflivet korrekt, idet de ikke var afblødt efter at de var bedøvet og inden de kom i skoldekar

Ved det levende syn på samlestedet fandtes et svin på ca. 30 kg uegnet til videre transport

 

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Generelle udtalelser

Rådets generelle udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr

Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Rådets udtalelse af 19. november 2003 om skuldersår hos søer