Nyhedsbrev 23. oktober 2023

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Fødevarestyrelsen samt politi og anklagemyndigheden. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.  

Rådet har netop offentliggjort nedenstående sager på Rådets hjemmeside: 

Hunde og katte

Hund udsat for vold blandt andet ved stiklæsioner i nakken

Hund sparket og stukket med kniv

Seksuel omgang med hund

Svin

Slagtesvin fastklemt imellem låge og etagedæk på transportvogn

Slagtesvin med lyskebrok transporteret - var adskilt fra andre dyr

Svin med brok ved navlestedet med sår blev transporteret til slagteri separat fra andre svin

Smågris med udposning ved navlestedet med sår blev transporteret til samlested

Slagtesvin med stort brok med sår - manglende håndtering i besætningen

Svin med kronisk endetarmsfremfald

10 magre og utrivelige svin gik i en sygesti

Slagtesvin med deform hovedklov med åbent sår - transporteret

Svært støttehalt slagtesvin transporteret - ikke separeret fra andre svin

Mindst 62 svin med slagmærker

Tolv grise med halebid, endetarmsprolaps, brok med sår og halthed mangelfuldt behandlet i besætningen

Slagtesvin med 17 cm dybt ældre stiksår på bagparten

Kvæg

Ko med brud på lårben og dislokation af ledhovedet transporteret

Kreaturer holdt under dårlige forhold

Ko med indgroet horn

Blandede besætninger

Muldyr, ponyer og æsler blev ikke passet under hensyntagen til deres behov

Pelsdyr

Manglende håndtering af mink med sår

Andre dyr

Slagtekyllinger døde som følge af varmestress

Slagtekyllinger underafkølede og flere døde under transporten

Høj kyllingedødelighed under transport pga. kuldepåvirkning

Generelle udtalelser

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok

Rådets reviderede udtalelse af 1. oktober 2013 om svin med rektalprolaps