Nyhedsbrev 12. marts 2024

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser på begæring af politi, anklagemyndighed, ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og Fødevarestyrelsen. Når der foreligger dom eller anden afgørelse i sager, hvor Rådet har udtalt sig, offentliggøres Rådets udtalelser med afgørelse på vores hjemmeside.  

Rådet har netop offentliggjort nedenstående sager på Rådets hjemmeside: 

Hunde og katte

Tre efterladte katte fundet døde af sult

Labrador afmagret og afkræftet - ikke tilset af dyrlæge

Hund lænket i udhus i længere tid

Sygeligt afmagret hund efterladt i hus uden adgang til vand og foder

Hunde holdt under uhygiejniske forhold

Tolv hunde opstaldet i små bure uden adgang til vand

Heste

Fastsiddende hest og transport af en hest, der var uegnet til transport

Tre-årig hest tildelt flere hårde piskeslag under longering

Manglende beskæring af hove på to æsler

Kvæg

Udendørs hold af kreaturer uden adgang til vand, ly og tørt leje

Kakektiske kalve og afmagrede kreaturer opstaldet på gødningsforurenet underlag

Grise

Femten grise klemt ihjel og en fik knoglebrud under transport på en fejlbehæftet transportvogn

Flere slagtesvin døde i udleveringsrum under hedebølge

Slagtesvin med inficeret halesår transporteret til slagteri

Seks svin var ikke transportegnende ved ankomst til samlested

So med kronisk hofteledsluxation transporteret som skånetransport

Slagtesvin med halesår transporteret til slagtning

Svin med udposning ved navlestedet med sår blev transporteret

Gris manglede halen og var delvis lammet i bagparten

Svin med stort brok med slidsår gik sammen med raske svin i besætningen

Svin med halesår transporteret uden adskillelse fra andre svin

Svært støttehalt so transporteret

Syv slagtesvin havde mærker efter slag på ryggen ved levering til slagteriet

Søer i for små bokse og drægtige søer i bokse ud over fire uger efter løbning

Syv syge eller tilskadekomne søer og polte blev håndteret mangelfuldt

Slagtesvin med stort inficeret sår hvor halen skulle have være - lam i bagparten - tre halte svin sporadisk behandlet

Svært støttehalt slagtesvin transporteret levende til slagtning

Svin med mindre navlebrok med stort ældre sår transporteret til slagtning

Generelle udtalelser

I de ovenstående nyligt offentliggjorte sager bliver der refereret til flere af Rådets generelle udtalelser. Disse kan ses herunder:

Rådets udtalelse af 26. marts 2004 vedrørende udleveringsrum og udleveringsvogne til svin

Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste

Rådets reviderede udtalelse af 1. oktober 2013 om svin med rektalprolaps

Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok